Hạm đội Biển Đen chuẩn bị cuộc tập trận Caucasus-2008

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Chỉ huy Hạm đội Biển Đen – Phó đô đốc Alekxander Kletskov cho biết: Mùa thu năm 2008, các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen sẽ tham gia cuộc tập trận chỉ huy lãnh đạo Caucasus-2008 dưới sự lãnh đạo của Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Nga.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/27564/default.aspx