Hai yếu tố làm biến dạng thị truờng

    Gốc

    Hanoinet - Mười năm trước khi cơn bão khủng hoảng tài chính hoành hành ở lục địa châu Á, kinh tế nhiều nước trong khu vực lâm vào suy thoái thì kinh tế Việt Nam vẫn hầu như không hề hấn gì.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=64954