Hai vì sao sáng trên bầu trời chính trị Nga

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Đông đảo các nhà quan sát tại Nga và thế giới cũng cho rằng nếu D.Medvedev trở thành tổng thống và ông V.Putin sau khi hết nhiệm kỳ tiếp tục tham gia chính trường với cương vị đứng đầu Chính phủ, thì chính sách đối nội và đối ngoại của Nga sẽ hoàn toàn ổn định. Nước Nga sẽ tiếp tục phát triển theo đường lối mà ông V.Putin đã thực hiện trong suốt 8 năm vừa qua.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/12/82014.cand