Hai VĐV giành bảy HCV tại Giải thể thao lưu vực sông Mê Công

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tại Giải thể thao các nước lưu vực sông Mê Công vừa tổ chức tại Thái-lan với sự tham dự của VĐV các nước: Thái-lan, Myanmar, Cam-pu-chia, Lào, Việt Nam, hai VĐV Nguyễn Thị Bắc và Vũ Văn Huyện đã giành bảy HCV.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131457&sub=136&top=46