Hai vấn nạn đe dọa nhân loại trong năm 2008

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Nhân kỳ họp toàn thể lần thứ 62 Đại Hội đồng LHQ khai mạc vào ngày 25/9 tại New York (Mỹ), Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (WIS) đã cho công bố bản báo cáo thường niên, đề cập những mối nguy tiềm ẩn đe dọa loài người trong tương lai gần.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosointepol/2007/10/64411.cand