Hài trên sân khấu không chỉ là "chọc cười"

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Diễn viên chọc cười lấy được, bê nguyên những thô lậu đời thường lên sân khấu. Việc lạm dụng hài đến mức gây khó chịu cho người xem vẫn xuất hiện dày đặc trên các chương trình giải trí khiến không ít người làm nghệ thuật chân chính ác cảm với hài.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/6/93043.cand