Hai tàu đánh cá Đà Nẵng và Quảng Ngãi gặp nạn trên biển Đông

    Gốc

    NDĐT - Theo tin lúc 10 giờ ngày 18-4-2008 của Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng, qua liên lạc trực tiếp với tàu DNA- 90151 và tàu DNA- 90115, hiện nay có hai tàu đánh cá đang bị nạn trên biển Đông.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120187&sub=127&top=39