Hai rào cản NHNN trong việc thúc đẩy ứng dụng CNTT

Cơ chế thu hút nhân tài, thủ tục mua sắm đấu thầu là vướng mắc chính lãnh đạo NHNN nêu tại buổi làm việc với Bộ trưởng TT&TT về thúc đẩy ứng dụng CNTT.