Hải quan vận hành chính thức Hệ thống dịch vụ công trực tuyến từ 1/3

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu hải quan các địa phương tiếp tục triển khai thí điểm Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) đến hết ngày 28/2 và chuyển sang vận hành chính thức từ ngày 1/3.

Hải quan vận hành chính thức Hệ thống dịch vụ công trực tuyến từ 1/3 - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Thông qua theo dõi xử lý hồ sơ trên Hệ thống DVCTT trong thời gian triển khai thí điểm từ ngày 1/1 đến 25/1, Tổng cục Hải quan nhận thấy, nhiều cục hải quan tỉnh, thành phố còn thiếu sự quan tâm, chỉ đạo trong công tác triển khai, dẫn đến số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý trên Hệ thống còn thấp, đặc biệt có nhiều đơn vị chưa tiếp nhận hồ sơ.

Cụ thể, có 18/35 cục hải quan tiếp nhận hồ sơ TTHC trên Hệ thống với số lượng hồ sơ được tiếp nhận là 492 bộ, số lượng hồ sơ đã hoàn thành xử lý là 221 bộ.

Hiện còn 17/35 cục hải quan chưa tiếp nhận hồ sơ TTHC trên Hệ thống, đồng thời chỉ có 214 doanh nghiệp tham gia với 18/41 TTHC được xử lý trên Hệ thống.

Theo Tổng cục Hải quan, kết quả nêu trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và kế hoạch cung cấp DVCTT của toàn ngành.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các lãnh đạo cục hải quan địa phương quyết liệt chỉ đạo rà soát, báo cáo kết quả thực hiện đối với công tác đào tạo, tập huấn, phổ biến cho doanh nghiệp và cán bộ hải quan tại đơn vị; kết quả triển khai thí điểm Hệ thống DVCTT; phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan giao thủ trưởng các đơn vị trực thuộc áp dụng các biện pháp cụ thể để yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng Hệ thống DVCTT, đặc biệt lưu ý chỉ đạo các đơn vị hải quan chưa tiếp nhận hồ sơ và số lượng hồ sơ xử lý trên Hệ thống DVCTT còn thấp.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Hải quan các địa phương tiếp tục triển khai thí điểm Hệ thống DVCTT đến hết ngày 28/2 và chuyển sang vận hành chính thức kể từ ngày 1/3.

“Việc triển khai cung cấp DVCTT là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của toàn ngành hải quan trong năm 2017. Các đồng chí cục trưởng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tổng cục về kết quả triển khai Hệ thống DVCTT tại đơn vị mình”, văn bản của Tổng cục Hải quan nêu rõ.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam