Hải quan TP.HCM thu hồi 325 tỷ đồng nợ thuế

Với nhiều giải pháp tích cực, trong 11 tháng năm 2016 Cục Hải quan TP.HCM đã xử lý và thu hồi nợ đọng được 325 tỷ đồng, gần đạt chỉ tiêu được giao năm 2016.

Hải quan TP.HCM thu hồi 325 tỷ đồng nợ thuế - Ảnh 1

Hàng nhập lậu do Hải quan phát hiện tại cảng Cát Lái. Ảnh: Thu Hòa

Theo Cục Hải quan TP.HCM, trong thời gian gần đây, các chi cục Hải quan đã có nhiều nỗ lực xử lý và thu hồi nợ thuế nên đã đạt được kết quả tốt. Tính đến ngày 22-11, toàn Cục đã xử lý và thu hồi được trên 325 tỷ đồng tiền thuế, đạt gần 95% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao năm 2016 (342,607 tỷ đồng). Trong đó, đã xử lý được trên 178 tỷ đồng nợ thuế phát sinh trước năm 2016.

Hiện tổng số nợ thuế tại Cục Hải quan TP.HCM trên 2.362 tỷ đồng. Trong đó, nợ không có khả năng thu hồi trên 1.379 tỷ đồng; nợ có khả năng thu hồi trên 983 tỷ đồng. Trong tổng số nợ có khả năng thu hồi tăng cả ở 3 tiêu chí, nợ quá hạn quá 90 ngày: 805,556 tỷ đồng (tăng 9,599 tỷ đồng);

Nợ quá hạn chưa quá 90 ngày: 159,143 tỷ đồng (tăng 11,151 tỷ đồng) và nợ chậm nộp:18,509 tỷ đồng (tăng 0,308 tỷ đồng). Các khoản nợ này chủ yếu phát sinh trong quá trình ấn định thuế đối với các tờ khai phải thực hiện kiểm tra sau thông quan.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Cục Hải quan TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ doanh nghiệp nợ thuế và xóa được khoản nợ trên 3 tỷ đồng. Như vậy, thực hiện Thông tư số 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, đến nay, Cục Hải quan TP.HCM đã làm thủ tục và được xóa nợ trên 65,5 tỷ đồng tiền thuế.

Lê Thu