Hải quan Tây Ninh: Gỡ nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp XNK

Ngày 20-10, Cục Hải quan Tây Ninh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm phổ biến những văn bản, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực trong hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đông đảo doanh nghiệp XNK Tây Ninh tham dự hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, Cục Hải quan Tây Ninh đã phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp các văn bản mới liên quan đến báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính, một số chính sách thuế mới liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu…

Trong khuôn khổ hội nghị, Cục Hải quan Tây Ninh cũng giải đáp nhiều vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa máy móc thiết bị đã qua sử dụng; gửi mẫu phân tích phân loại hàng hóa, vướng mắc về kiểm dịch thực vật và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Liên quan đến vướng mắc Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương Việt Nam về việc thanh lý máy móc thiết bị tạo tài sản cố định, đại diện Cục Hải quan Tây Ninh cho biết, việc doanh nghiệp mua máy móc, thiết bị của Công ty TNHH Vĩnh Dụ Việt Nam để tháo rời bán linh kiện phụ tùng, không phải mua để lắp đặt thành nhà máy sản xuất ra sản phẩm nên không ảnh hưởng gì đến xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đề nghị Công ty mua máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ thanh lý có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật là tháo rời bán linh kiện phụ tùng, không được bán nguyên chiếc.

Trả lời vướng mắc của Công ty TNHH TM XNK Tân Hưng về xử lý thuế đối với lô hàng gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu, Cục Hải quan Tây Ninh cho biết, căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015, trường hợp công ty làm thủ tục xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu thì cơ quan Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra thực tế số lượng, chủng loại, quy cách gỗ xuất khẩu, đối chiếu với hồ sơ lâm sản và sự phù hợp của hàng hóa xuất khẩu với hàng hóa đã nhập khẩu trước đây. Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu, hồ sơ lâm sản phù hợp về số lượng, chủng loại, quy cách với số gỗ còn tồn lại của tờ khai nhập khẩu trước đó thì xử lý không thu thuế xuất khẩu theo quy định.

Công ty TNHH Hao Jiao Việt Nam kiến nghị về kiểm dịch thực vật, Cục Hải quan Tây Ninh cho biết, Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, tại khoản 3 Điều 14 quy định: “Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên, trong đó có thực phẩm tươi sống”. Như vậy, đối với lô hàng nhập khẩu theo danh mục sản phẩm Công ty đã nêu thì việc kiểm tra và cấp thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế.

Ngoài ra, tại hội nghị Cục Hải quan Tây Ninh cũng ghi nhận những ý kiến của doanh nghiệp về hạ tầng mạng của cơ quan Hải quan đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, cũng như công tác kiểm tra chuyên ngành còn gặp một số khó khăn vướng mắc.

Thu Dịu