Hải quan số thúc đẩy giao thương quốc tế

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
Gốc

Trong xu thế tăng cường liên kết khu vực và thúc đẩy tự do thương mại toàn cầu, hợp tác và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, sâu rộng sẽ là cầu nối quan trọng để hải quan Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế, góp phần thúc đẩy ngoại thương và đảm bảo an ninh, tạo thuận lợi cho chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hai-quan-so-thuc-day-giao-thuong-quoc-te-102894.htm