Hải quan Quảng Ninh: Kết quả thu tăng mạnh trong tháng đầu năm

(Tài chính) Theo số liệu từ Phòng Thuế xuất nhập khẩu (XNK), từ 1/1-7/2/2014, Hải quan Quảng Ninh đã thu ngân sách Nhà nước đạt 2.014 tỷ đồng, đạt 10,7% kế hoạch Bộ Tài chính giao năm 2014 (18.750 tỷ đồng); tăng 267% (tương đương 1.465 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2013.

Hải quan cửa khẩu Hoành Mô, Quảng Ninh kiểm soát hàng hóa XNK.

Phân tích từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, số thu NSNN qua khu vực cảng biển chiếm tỷ trọng 97% tổng thu toàn Cục, trong đó thu đối với nhóm hàng than xuất khẩu (XK) và xăng dầu nhập khẩu (NK) chiếm tỷ trọng 77%. Do vậy, sự biến động về số lượng, kim ngạch, thuế suất của các nhóm hàng này đã làm ảnh hưởng lớn đến số thu NSNN tại đơn vị.

Cụ thể: Thu từ xăng dầu nhập khẩu là 1.397 tỷ đồng, chiếm 69% tổng thu toàn Cục; tăng 482% (tương đương 1.157 tỷ đồng) so với cùng kỳ 2013. Nguyên nhân tăng thu từ nhóm mặt hàng xăng dầu là do mức thuế suất thuế nhập khẩu nhóm hàng xăng dầu tăng hơn 4% so với mức thuế suất cùng kỳ năm 2013, lượng xăng dầu nhập tăng 7% (tương đương 13.000 tấn), kim ngạch giảm 2% (tương đương 3,4 triệu USD) so với năm 2013 do tỷ lệ lượng xăng (có trị giá cao) nhập ít hơn năm 2013.

Năm 2013, thuế xăng dầu nộp ngân sách Nhà nước vẫn được áp dụng thời gian ân hạn theo quy định, trong khi năm 2014 số thuế phải nộp ngay trước khi thông quan dẫn đến số thu xăng dầu năm 2014 tăng mạnh so với số thu NSNN năm 2013.

Ngoài ra, số thu từ hàng hóa khác khu vực cảng biển đạt 378 tỷ đồng, chiếm 28% tổng thu, tăng 350% (tương đương 294 tỷ đồng) so cùng kỳ 2013. Số thu NSNN từ nhóm hàng này tăng so cùng kỳ năm 2013 chủ yếu từ các khoản thuế nộp NSNN của máy móc thiết bị nhập khẩu phục vụ Dự án nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và 2, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu để phục vụ bán hàng dịp Tết Nguyên đán và được hưởng thuế suất giảm từ việc thực hiện lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu từ các nước ASEAN (Biểu thuế ATIGA), thức ăn chăn nuôi phục vụ chăn nuôi sau dịp Tết.

Để thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách Nhà nước trong thời gian tiếp theo, Hải quan Quảng Ninh sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích, đánh giá kế hoạch xuất nhập khẩu năm 2014 của các doanh nghiệp có số thu lớn (Tập đoàn Than, Công ty xăng dầu B12…).

Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp thu ngân sách năm 2014 đạt hiệu quả cao nhất như: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng năm 2014 tại Cục Hải quan Quảng Ninh; Rà soát, kiểm tra trên chương trình dữ liệu giá tính thuế GTGT những mặt hàng có trị giá khai báo xác định thấp hơn Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá cấp Tổng cục và cấp Cục quản lý, yêu cầu Chi cục tham vấn xác định lại trị giá tính thuế hoặc cảnh báo kịp thời các dấu hiệu gian lận thương mại để các đơn vị kịp thời xử lý.