Hải quan Quảng Ngãi: Thu ngân sách vượt chỉ tiêu phấn đấu

Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan Quảng Ngãi Huỳnh Văn Cường cho biết, tính đến ngày 17-11-2016, đơn vị đã thu ngân sách đạt 740 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

Hải quan Quảng Ngãi: Thu ngân sách vượt chỉ tiêu phấn đấu - Ảnh 1

Công chức Hải quan các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận tờ khai hải quan chiều 17-11-2016. Ảnh: T.Hòa

Theo Cục Hải quan Quảng Ngãi, từ cuối năm 2016, Cục Hải quan Quảng Ngãi được giao chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách nhà nước năm 2016 là 600 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu là 610 tỷ đồng. Tính đến ngày 30-9-2016, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã thu nộp ngân sách 634 tỷ đồng, đạt 105.67% chỉ tiêu được giao.

Ngày 7-10-2016, Tổng cục Hải quan có Công văn số 9680/TCHQ-TXNK, theo đó giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2016 cho Cục Hải quan Quảng Ngãi tối thiểu phải đạt là 730 tỷ. Tính đến ngày 17-11, toàn cục đã thu nộp ngân sách đạt 740 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu phấn đấu.

Trong những tháng còn lại của năm 2016, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp tại Chỉ thị số 1055/CT-TCHQ ngày 3-2-2016 của Tổng cục Hải quan về triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016.

Cục cũng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chống thất thu NSNN, hạn chế nợ thuế quá hạn phát sinh, tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm thu đạt kết quả cao nhất.

Lê Thu