Hải quân Pakistan bổ sung máy bay mới

    Gốc

    VIT- Daily Times đưa tin, lễ chuyển giao chính thức bổ sung máy bay mới F-27 và 2 trực thăng Alouette cho hàng không Hải quân Pakistan đã diễn ra hôm 12/4 tại căn cứ không quân Mehran của Hạm đội nước này.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/41183/default.aspx