Hải quan miền Trung-Tây Nguyên phối hợp đấu tranh chống buôn lậu

(HQ Online)- Các đơn vị Hải quan: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và Gia Lai-Kon Tum vừa tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan.

Đại diện các đơn vị ký Quy chế phối hợp. Ảnh: T. Vân.

Trước đó, Hải quan các tỉnh tham gia tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa và tổng hợp để hoàn chỉnh nội dung dự thảo Quy chế trên cơ sở nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Nhờ đó, các đơn vị đã hoàn chỉnh dự thảo Quy chế phối hợp đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn.

Quy chế phối hợp xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, trao đổi thông tin… góp phần ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan.

Các đơn vị đã tập trung thảo luận, nêu lên những tồn tại và nguyên nhân, đồng thời đề ra phương hướng cho công tác phối hợp trong thời gian tới. Để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý hải quan và đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật hải quan trong khu vực, hội nghị thống nhất cần ban hành Quy chế mới cho phù hợp tình hình hiện nay và mở rộng phạm vi phối hợp ra 5 Cục Hải quan miền Trung-Tây Nguyên gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và Gia Lai-Kon Tum.

Thúy Vân (Văn phòng Cục Hải quan Thừa Thiên-Huế)