Hải quan luôn chủ động ngăn chặn gian lận qua giá đối với ô tô NK dạng quà biếu, tặng

Trước thông tin xuất hiện gần đây xung quanh việc ô tô NK theo loại hình quà biếu, tặng có trị giá khai báo thấp, Tổng cục Hải quan khẳng định, qua công tác giám sát hải quan, cơ quan Hải quan đã chủ động triển khai các giải pháp ngăn chặn, qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp gian lận trong việc khai báo trị giá hải quan, truy thu về cho ngân sách hàng chục tỷ đồng.

Công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội kiểm tra ô tô nhập khẩu. Ảnh: HỮU LINH.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính từ ngày 1-1-2016 đến 30-9-2016, số lượng xe ô tô dạng quà biếu, quà tặng NK là 1.072 xe, số thuế DN khai báo là 1.576,9 tỷ đồng (trong đó: thuế NK 492 tỷ đồng, thuế TTĐB 856,2 tỷ đồng, thuế GTGT 228,7 tỷ đồng).

Trong quá trình làm thủ tục, cơ quan Hải quan đã phát hiện sự bất hợp lý trong khai báo trị giá thấp bất thường của một số DN, nên tại thời điểm kiểm tra làm thủ tục thông quan hàng hóa, cơ quan Hải quan đã xác định lại trị giá tính thuế tăng so với trị giá khai báo đối với 871 xe ô tô, số thuế tăng thêm so với số thuế khai báo của DN là 887,9 tỷ đồng (trong đó: thuế NK: 277,5 tỷ đồng, thuế TTĐB: 481,8 tỷ đồng, thuế GTGT: 128,6 tỷ đồng). Đối với 87 xe có mức giá khai báo thấp hơn mức giá tại cơ sở dữ liệu trị giá, cơ quan Hải quan đang tiếp tục xử lý với số thuế dự kiến thu bổ sung khoảng 16 tỷ đồng (trong đó: thuế NK 5 tỷ đồng, thuế TTĐB 8,7 tỷ đồng, thuế GTGT 2,3 tỷ đồng). 201 xe cơ quan Hải quan đã kiểm tra và chấp nhận trị giá khai báo.

Như vậy, tổng số thuế DN dự kiến phải nộp là 2.480,9 tỷ đồng (trong đó: thuế NK 774,6 tỷ đồng, thuế TTĐB 1.346,6 tỷ đồng, thuế GTGT 359,7 tỷ đồng). Đến nay, số tiền thuế DN đã nộp là 2.461,7 tỷ đồng (trong đó: thuế NK 768,5 tỷ đồng, thuế TTĐB 1.336,3 tỷ đồng, thuế GTGT 356,9 tỷ đồng), số thuế dự kiến DN còn phải nộp là 19,2 tỷ đồng (trong đó: thuế NK 6,1 tỷ đồng, thuế TTĐB 10,4 tỷ đồng, thuế GTGT 2,7 tỷ đồng).

Tổng cục Hải quan khẳng định, không phải đến khi có thông tin về việc NK xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng, công tác quản lý về trị giá khai báo của cơ quan Hải quan mới được tăng cường. Trước đó, để việc thu thuế thực hiện theo đúng quy định, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo công bằng giữa các DN NK, công tác quản lý việc khai báo trị giá hải quan đã được Tổng cục Hải quan thực hiện chủ động, chặt chẽ.

Đặc biệt đối với mặt hàng ô tô NK dưới dạng quà biếu, quà tặng, Tổng cục Hải quan qua theo dõi, rà soát đã phát đi thông báo về hiện tượng chênh lệch giá trị khai báo và xác định giá trị hải quan đối với nhiều mặt hàng ô tô nhập khẩu của 5 Cục Hải quan Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bà Rịa–Vũng Tàu; yêu cầu 5 Cục Hải quan tỉnh, thành phố kể trên tổ chức kiểm tra, đánh dấu nghi vấn, xác định trị giá các trường hợp.

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế cho Ngân sách Nhà nước đối với các trường hợp khai báo trị giá thấp, Tổng cục Hải quan đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu Cục Hải quan các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xác định trị giá tại khâu thông quan (trong quá trình làm thủ tục) cũng như sau khi hàng hóa đã thông quan (công tác kiểm tra sau thông quan); Giao Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố thành lập Tổ kiểm soát công tác kiểm tra về trị giá thường xuyên rà soát cơ sở dữ liệu để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu cho phù hợp để làm cơ sở kiểm tra trị giá khai báo; Đồng thời, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát và phối hợp với Cục Thuế địa phương tiến hành truy thuy đối với các loại xe ô tô NK theo hình thức quà biếu, quà tặng có mức giá tính thuế chưa phù hợp; Thực hiện cập nhật đầy đủ kết quả kiểm tra xác định trị giá vào cơ sở dữ liệu giá của cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, theo quy định của pháp luật hiện hành, trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến của khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá hải quan. Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về việc khai báo của mình. Chỉ trong trường hợp có căn cứ xác định trị giá khai báo hải quan không phù hợp, cơ quan Hải quan mới tiến hành kiểm tra, xác định lại trị giá khai báo của người khai.

Thu Trang