Hải quan không có cơ sở kiểm tra, đối chiếu phế liệu chưa có quy chuẩn

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời Đại sứ quán Nhật Bản và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh liên quan đến việc NK phế liệu chưa có Quy chuẩn quốc gia về môi trường.

Phế liệu NK tại cảng Hải Phòng. Ảnh: N.Linh

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường thì “Phế liệu NK từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép NK do Thủ tướng Chính phủ quy định”.

Tại Điều 3 Quyết định 73/2014/QĐ-TTg thì Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu thuộc Phụ lục Danh mục phế liệu được phép NK từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Do vậy, đối với các loại phế liệu chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cơ quan Hải quan không có cơ sở để kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường của lô hàng phế liệu khi thực hiện thủ tục hải quan.

Liên quan đến vấn đề này, trong một báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ cuối tháng 8/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ đã khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và sẽ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất, dự kiến chậm nhất trong đầu tháng 9/2018.

Tuy nhiên, đến nay (ngày 12/9), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất vẫn chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

N.Linh