Hải quan Khánh Hòa tổ chức tập huấn VNACCS/VCIS cho CBCC

(HQ Online)- Cục Hải quan Khánh Hòa vừa tổ chức lớp tập huấn Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS cho cán bộ công chức trong toàn đơn vị.

Thông qua Hội nghị phổ biến, giới thiệu tổng quan về quy trình nghiệp vụ trong hệ thống VNACCS/VCIS, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hàng vận chuyển bảo thuế, quy trình nghiệp vụ liên quan đến phương tiện vận tải, các nghiệp vụ của VCIS, các nội dung công nghệ thông tin khi vận hành hệ thống. Bước đầu CBCC đã nắm bắt được quy trình nghiệp vụ của hệ thống sắp triển khai trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS của Cục Hải quan Khánh Hòa sẽ tiến hành phổ biến, hướng dẫn hệ thống đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn vào tháng 8-2013.

Hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống dựa trên mô hình hệ thống của Hải quan Nhật Bản với nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đây là hệ thống kết nối trực tuyến giữa Hải quan với các doanh nghiệp và một số cơ quan Chính phủ nhằm hạn chế việc doanh nghiệp phải đi tới cơ quan hải quan hay các cơ quan hữu quan có liên quan. Việc xử lý thông tin được thực hiện tự động từ khâu tiếp nhận khai báo đến thông báo kết quả.

Mục đích của hệ thống nhằm hỗ trợ tích cực người sử dụng thực hiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tốc độ và tăng hiệu quả hoạt động ngoại thương của Việt Nam, thể hiện hiện đại hóa trong lĩnh vực Hải quan của Việt Nam theo hướng hướng hiện đại.

Mai Sương (Cục Hải quan Khánh Hòa)