Hải quan 'hiến kế' vào dự thảo quy chuẩn quốc gia về môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện các quy trình kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với một số loại phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho rằng, cần quy định rõ đối với hai trường hợp: Trường hợp kiểm tra ngay tại cửa khẩu trước khi thông quan và trường hợp kiểm sau thông quan, giải phóng hàng.

Hải quan 'hiến kế' vào dự thảo quy chuẩn quốc gia về môi trường - Ảnh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Theo đó, một số dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng đối với: Phế liệu giấy nhập khẩu; phế liệu nhựa nhập khẩu; phế liệu sắt, thép nhập khẩu; phế liệu nhập khẩu là xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép; phế liệu thủy tinh nhập khẩu; phế liệu thạch cao nhập khẩu…

Góp ý vào nội dung dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho rằng, về kỹ thuật, phương pháp kiểm tra, bên cạnh việc kiểm tra áp dụng đối với từng lô hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu, Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung quy định áp dụng kiểm tra một lần đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không có thay đổi về mặt hàng nhập khẩu, xuất khẩu để đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Về quy trình kiểm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần quy định rõ hai trường hợp: Trường hợp kiểm tra ngay tại cửa khẩu trước khi thông quan; trường hợp kiểm tra sau thông quan, giải phóng hàng. Quy định quy trình kiểm tra trong hai trường hợp này để đảm bảo giải quyết nhanh thủ tục kiểm tra cho doanh nghiệp.

Đồng thời, để quản lý chặt chẽ, đề nghị quy định rõ việc lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để kiểm tra phải có sự giám sát trực tiếp của cơ quan Hải quan đối với các lô hàng còn đang trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan..

Về phương pháp lấy mẫu, theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì việc lấy mẫu hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trong các trường hợp: Lấy mẫu phục vụ việc khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan hoặc cơ quan kiểm tra chuyên ngành lấy mẫu để phục vụ phân tích phân loại, giám định theo yêu cầu của cơ quan Hải quan. Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị việc lấy mẫu đối với phế liệu nhập khẩu là theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc doanh nghiệp, cơ quan Hải quan chỉ thực hiện giám sát lấy mẫu.

Ngoài ra, đối với từng quy chuẩn, Tổng cục Hải quan cũng góp ý cụ thể về các vấn đề như: Mã số HS, kích thước phế liệu…

N.Linh