Hải quan Hải Phòng xử lý 86 trường hợp vi phạm về kiểm tra chuyên ngành

Chỉ riêng quý III vừa qua, Hải quan Hải Phòng xử lý 86 trường hợp vi phạm liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, vi phạm chủ yếu về chậm nộp chứng từ trong hồ sơ hải quan, lưu giữ hàng không đúng địa điểm quy định…

Hải quan Hải Phòng xử lý 86 trường hợp vi phạm về kiểm tra chuyên ngành - Ảnh 1

Mặt hàng thép nhập khẩu là một trong những hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành. Ảnh: T.Bình.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, trong 86 trường hợp vi phạm có đến 80 trường hợp liên quan đến hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng. Vi phạm đối với loại hình này là không nộp đúng chứng từ trong hồ sơ hải quan.

4 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kiểm tra an toàn thực phẩm liên quan đến hành vi chậm nộp chứng từ trong hồ sơ hải quan và lưu giữ, bảo quản hàng hóa chờ thông quan không đúng địa điểm đăng ký với cơ quan Hải quan.

Đáng chú ý có 1 trường hợp vi phạm liên quan đến nhập khẩu hàng hóa phải có giấy phép nhưng doanh nghiệp không xuất trình được giấy phép theo quy định; và 1 trường hợp nhập khẩu hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu.

Riêng trong quý III, tại Cục Hải quan Hải Phòng có đến gần 80.000 tờ khai thuộc diện quản lý chuyên ngành (về kiểm tra an toàn thực phẩm; kiểm dịch; kiểm tra chất lượng; giấy phép…).

Trong đó hàng hóa nhập khẩu có 79.024 tờ khai, chiếm 39,3% tổng số tờ khai hàng hóa nhập khẩu; trong đó lĩnh vực có nhiều tờ khai thuộc diện quản lý chuyên ngành là kiểm dịch (15.058 tờ khai); giấy phép, hàng nhập khẩu có điều kiện…(10.152 tờ khai)…

Lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa phải quản lý chuyên ngành ít hơn nhiều so với xuất khẩu. Trong quý III tại Hải quan Hải Phòng có 475 tờ khai chiếm 0,03% tổng số tờ khai xuất khẩu toàn Cục.

T.Bình