Hải quan Hải Phòng tìm chủ nhân gần 500 container hàng tồn

Đây là số hàng tại cảng Tân Vũ và cảng PTSC Đình Vũ đã quá hạn làm thủ tục hải quan 90 ngày kể từ ngày hàng về cảng.

Hàng hóa XNK tại cảng Tân Vũ. Ảnh: T.Bình.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I (Cục Hải quan Hải Phòng) vừa phát đi thông báo tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tìm chủ nhân 128 lô hàng tồn đọng gồm 292 container hiện đang lưu giữ tại kho bãi cảng Tân Vũ (thành phố Hải Phòng) và 78 lô hàng tồn đọng gồm 175 container đang lưu giữ tại kho bãi cảng PTSC Đình Vũ (thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan.

Theo danh sách của Chi cục, tại cảng Tân Vũ có nhiều lô hàng đã về cảng hơn 1 năm nay nhưng chưa có doanh nghiệp đến làm thủ tục.

Theo thông tin trên vận đơn, tổng trọng lượng hàng hóa tồn đọng tại cảng PTSC Đình Vũ lên đến gần .

Đáng chú ý, trong đó có nhiều lô hàng là nhựa phế liệu. Đơn cử như tháng 6/2017, tàu JINYUNHE/1648S vận chuyển nhiều lô hàng nhựa phế liệu xuống cảng PTSC Đình Vũ, với thông tin người nhận hàng trên vận đơn có địa chỉ tại Hải Dương, Nam Định, nhưng đến nay chưa có doanh nghiệp nào đến làm thủ tục.

Hay trường hợp tàu BELAWAN vẫn chuyển một số container phế liệu nhựa về cảng Tân Vũ từ tháng 10/2017 cho một số doanh nghiệp ở Ninh Bình nhưng cũng chưa có doanh nghiệp làm thủ tục…

Theo một báo cáo gần đây của Cục Hải quan Hải Phòng, đến ngày 1/8/2018, tại địa bàn do đơn vị quản lý có gần 1.000 container phế liệu nhựa tồn đọng.

Thái Bình