Hải quan Hà Nội chỉ đạo giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, chính xác

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ công chức về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, Cục Hải quan Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Hải quan Hà Nội chỉ đạo giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, chính xác - Ảnh 1

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Để thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, Cục Hải quan Hà Nội để yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chỉ đạo của các cấp Chỉ thị 26/CP-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; các giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ướng 4 khóa XI; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Thực hiện yêu cầu này, tại đơn vị thuộc và trực thuộc Cục cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị mình, xác định việc duy trì và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Qua đó nhằm, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời, đề xuất xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc quyền quản lý.

Xây dựng chi tiết các kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung quy chế của đơn vị, đề xuất các quy trình công tác trong thực thi nhiệm vụ. Sắp xếp vị trí làm việc phù hợp với năng lực trình độ của cán bộ, công chức trong đơn vị nhằm nâng cao chất lượng công việc.

Đặc biệt, Cục Hải quan Hà Nội chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, công chức có nhận thức đầy đủ về truyền thống của Ngành, ý thức tự tu dưỡng bản thân về đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong, lề lối làm việc, chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc, quy định về trang chế phục hải quan, giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, chính xác đúng quy trình thủ tục, quy định của pháp luật và các cam kết tại “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”.

Quyết tâm xây dựng hình ảnh Hải quan Thủ đô chuyên nghiệp, thanh lịch, văn minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016.

N.Linh