Hải quan Đồng Nai: Xử lý hơn 850 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 4 tỷ đồng

Thông tin từ Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, từ đầu năm đến nay các lực lượng hải quan đã phát hiện và xử lý trên 850 vụ vi phạm, thu nộp cho ngân sách nhà nước gần 4 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu về thủ tục hải quan, lưu hồ sơ hải quan, lưu mẫu, khai tăng định mức tiêu hao nguyên liệu gia công hàng hóa để xuất khẩu, không khai báo hải quan, giả mạo chứng từ, nhập khẩu không đúng nội dung giấy phép, tự ý phá niêm phong hải quan.

Chi cục Hải quan Biên Hòa ban hành Quyết định xử phạt một công ty với số tiền 1,9 tỷ đồng về hành vi khai tăng so với định mức tiêu hao nguyên liệu gia công hàng hóa xuất khẩu không khai bổ sung. Cục Hải quan Đồng Nai ban hành 2 Quyết định xử phạt một công ty số tiền 110 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hàng hóa và hoạt động ngoài phạm vi được ghi trong giấy phép kinh doanh…