Hải quân Ấn Độ từ bỏ phiên bản trực thăng Dhruv trên biển

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Trên thực tế, Hải quân Ấn Độ đã từ bỏ việc nghiên cứu sản xuất tiếp theo phiên bản trực thăng hạng nhẹ hoạt động trên biển mới Dhruv vì nó không thỏa mãn những yêu cầu kỹ chiến thuật cơ bản của Hải quân nước này.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/45717/default.aspx