Hải quân Ấn Độ cần tên lửa Barak nhiều hơn

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Hôm 10/3, Tư lệnh hải quân Ấn Độ - đô đốc Sureesh Mehta - cho biết Ấn Độ cần nhiều tên lửa đất đối không Barak hơn trong thời gian tới.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/38944/default.aspx