Hải Phòng tìm kiếm nhà đầu tư từ Hàn Quốc

Từ nhiều năm nay, Hải Phòng vẫn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo tùy viên thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam Min Moon Ki, năm 2022 này, 2 nước sẽ nâng khung khổ hợp tác lên tầm toàn diện và Hải Phòng sẽ có thêm cơ hội và đóng góp trong mối quan hệ này. Đây cũng là mục đích của Hội nghị Xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc do UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tổ chức tại Seoul và tỉnh Gyeonggi hôm 23-24/8 vừa qua.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hai-phong-tim-kiem-nha-dau-tu-tu-han-quoc-50509.htm