Hải Phòng thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng

  84 liên quanGốc

  Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khiển trách.

  Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

  Sau khi xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đối với Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu chỉ đạo kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Dự án Chợ đầu mối rau, quả phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng gây hậu quả khó khắc phục, ảnh hưởng đến uy tín của Quận ủy, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng hình thức Khiển trách.

  Trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng)

  Cũng liên quan đến vụ việc trên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Tô Đình Đại, nguyên Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng và ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Hồng Bàng; kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng (Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng từ 9/2015 - 9/2018), bà Hoàng Thị Nhẫn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hồng Bàng và ông Lê Văn Cầu, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hồng Bàng.

  Trước đó, ANTT đã đưa tin, ngày 3/6, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã họp để xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sở Dầu và các Đảng viên có liên quan trong việc lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện Dự án Chợ đầu mối rau, quả tại phường Sở Dầu.

  Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng vi phạm Quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại dự án. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sở Dầu thiếu kiếm tra, giám sát đối với lãnh đạo UBND phường trong quá trình quản lý dự án trên địa bàn.

  Nhiều cán bộ quận Hồng Bàng (Hải Phòng) có vi phạm trong việc thực hiện Dự án Chợ đầu mối rau, quả tại phường Sở Dầu

  Ông Tô Đình Đại, nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng vi phạm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và quy chế làm việc của UBND quận; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, cố ý làm trái các quy định về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch của dự án, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, để dự án vi phạm nghiêm trọng về quy hoạch, quản lý đất đai và trật tự xây dựng, gây hậu quả khó khắc phục.

  Ông Dương Đình Ổn, Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng (giai đoạn từ 14/9/2015 đến 30/9/2018); Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng (từ 1/10/2018 đến nay) vi phạm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và quy chế làm việc của UBND quận; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ, để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực phụ trách; chịu trách nhiệm chung về những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Quận ủy.

  Bà Hoàng Thị Nhẫn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hồng Bàng ký Biên bản tạm bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH Phương Nghĩa quản lý trái thẩm quyền, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệ̀m vụ được giao, vi phạm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và quy chế làm việc của UBND quận; chịu trách nhiệm chung về những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Quận ủy.

  Ông Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Quận ủy, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Hồng Bàng thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu Chủ tịch UBND quận ký các quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch không đúng quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, buông lỏng lãnh đạo quản lý, vi phạm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và quy chế làm việc của UBND quận.

  Ông Lê Văn Cầu, nguyên Ủy viên Quận ủy, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hồng Bàng thiếu kiểm tra, giám sát, không phát hiện và ngăn chặn được kịp thời, để Công ty TNHH Phương Nghĩa thi công xây dựng Dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, không báo cáo, tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý vi phạm.

  Ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hồng Bàng thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai, tham gia ký biên bản trái quy định của Luật Đất đai năm 2013.

  Vũ Đạt

  Theo ANTT/NĐT

   Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/hai-phong-thi-hanh-ky-luat-ban-thuong-vu-quan-uy-hong-bang-294358.htm