Hải Phòng: Tăng tốc đầu tư nông thôn mới

13 dự án thực hiện trong năm 2016 thuộc Chương trình KH-CN phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) TP Hải Phòng đến năm 2020 vừa được UBND TP phê duyệt.

Chương trình xây dựng NTM hỗ trợ huyện Thủy Nguyên ứng dụng công nghệ xử lý bụi và khí thải của làng nghề đúc Mỹ Đồng

Các dự án này triển khai từ nay đến tháng 11/2017 tại 13 xã thuộc 5 huyện: Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Tiên Lãng. Các công nghệ đều do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH- CN Hải Phòng chuyển giao.

Đó là các dự án ứng dụng các chế phẩm sinh học bổ sung vào thức ăn chăn nuôi lợn, gà; khử mùi chuồng trại chăn nuôi, xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành mùn hữu cơ bón cho cây trồng, xử lý môi trường nước ao nuôi trồng thủy sản… Bên cạnh đó, sẽ ứng dụng công nghệ xử lý các nguồn thải như nước thải của cơ sở sản xuất bún, bụi và khí thải của làng nghề đúc đồng.

Có 3 xã ứng dụng các sản phẩm độc quyền của Trung tâm là phân bón A5 cho lúa và công nghệ sản xuất nước sạch bằng chất xử lý nước Pac-Hapi.

* Hải Phòng cũng vừa phân bổ hơn 21,6 tỷ đồng hỗ trợ xử lý chất thải rắn ở nông thôn và quản lý, điều hành thực hiện chương trình xây dựng NTM năm nay. Trong đó, kinh phí chỉ đạo, điều hành, quản lý hơn 5,7 tỷ đồng; kinh phí tổng kết 5 năm xây dựng NTM gần 4,8 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ xử lý chất thải rắn hơn 11 tỷ đồng.

Trong hơn 11 tỷ này, 124 xã thuộc 6 huyện được hỗ trợ mỗi xã 80 triệu đồng (các xã thuộc huyện An Dương không được hỗ trợ do đã vận chuyển rác về TP xử lý).