Hải Phòng: Tăng cường công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

UBND thành phố Hải phòng vừa ban hành Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng: Tăng cường công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí - Ảnh 1

Chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình.

Chỉ thị yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, các đơn vị có liên quan cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác phát ngôn, nêu cao tính trách nhiệm, chủ động trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của các cơ quan, địa phương phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin ngay khi sự việc diễn ra và thường xuyên trong quá trình xử lý sự việc để kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình đối với những vụ việc nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận xã hội; chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính thống về vụ việc liên quan đến báo chí phản ánh. Các cơ quan, địa phương, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; chủ động xác minh, làm rõ những thông tin báo chí đăng tải chưa chính xác, chưa đầy đủ hoặc không đúng sự thật…

Mỹ Hạnh