Hải Phòng: Phấn đấu 25 - 30 xã về đích, chỉ đạt 1 xã

Nguyên nhân là do năm nay các địa phương tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản năm 2015, chậm triển khai chương trình NTM. Mặt khác, tiến độ làm đường giao thông nông thôn rất chậm...

Theo kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2016, Hải Phòng phấn đấu có thêm 25 - 30 xã về đích NTM nhưng dự kiến đến hết năm nay, thành phố chỉ có thêm duy nhất 1 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí.

Nguyên nhân là do năm nay các địa phương tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản năm 2015, chậm triển khai chương trình NTM. Mặt khác, tiến độ làm đường giao thông nông thôn rất chậm, ước tính đến hết năm nay chỉ đạt khoảng 30% kế hoạch cả năm.

Hải Phòng: Phấn đấu 25 - 30 xã về đích, chỉ đạt 1 xã - Ảnh 1

Đến hết năm nay, làm đường giao thông nông thôn chỉ đạt khoảng 30% kế hoạch năm

Theo kế hoạch, năm nay thành phố hỗ trợ 100% xi măng làm đường thôn xóm, khu dân cư, đường nội bộ nghĩa trang, cầu cống, cống bi phục vụ sản xuất với kinh phí hơn 262 tỷ đồng, tương ứng khoảng 178 nghìn tấn xi măng. Có đủ xi măng nhưng phần đối ứng của địa phương khó khăn.

Đến nay, các địa phương mới tiếp nhận tổng cộng hơn 24 nghìn tấn xi măng, làm được gần 180km đường. Đến hết năm, dự kiến các địa phương cũng chỉ tiếp nhận được chưa đầy 60 nghìn tấn, thực hiện hơn 380km đường trong số 1.171km đường giao thông nông thôn mà kế hoạch năm đề ra.

Việc làm đường giao thông nông thôn năm nay chậm tiến độ là do các tuyến đường chưa làm chủ yếu là đường nội đồng, nền đường thấp, cốt đường yếu, đòi hỏi nhiều kinh phí xây dựng. Vì thế, người dân phải đóng góp ở mức cao, cùng một lúc khó có thể huy động được.

Đến hết tháng 10/2016, thành phố có 48 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí (34,5% số xã thực hiện), bình quân các xã trên địa bàn thành phố đạt 15,5 tiêu chí.

Hải Phòng: Phấn đấu 25 - 30 xã về đích, chỉ đạt 1 xã - Ảnh 2

Làm đường giao thông nông thôn tại huyện Tiên Lãng