Hải Phòng: Nhiều nhiệm vụ chuyển đổi số tại Sở Tài nguyên & Môi trường còn chậm

Theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường, tiến độ triển khai một số nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) tại Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) còn chậm dẫn đến khả năng không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lễ khai trương hệ thống thông tin đất đai TP Hải Phòng.

Lễ khai trương hệ thống thông tin đất đai TP Hải Phòng.

Theo ghi nhận của UBND TP Hải Phòng, từ năm 2021, thực hiện Nghị quyết của Thành ủy Hải Phòng về CĐS TP Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến 2030, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã xác định lĩnh vực TN&MT là một trong những lĩnh vực trọng tâm cần tập trung nguồn lực. Hải Phòng đã giao tổng dự toán hơn 1.000 tỷ đồng, tương đương 50% tổng dự toán thực hiện nhiệm vụ CĐS của TP cho lĩnh vực TN&MT để triển khai 5 nhiệm vụ chính.

Trong 2 năm qua, Sở TN&MT đã xây dựng Cổng thông tin đất đai, kết nối liên thông giữa phần mềm đất đai VBDLIS tại Hải Phòng với hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến TP để giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Đến nay, hệ thống thông tin đất đai trên đã có dữ liệu không gian 637.847 thửa đất; 237.220 thửa đất có thông tin thuộc tính; 140.581 tệp dữ liệu hồ sơ quét, tổng dung lượng lưu trữ hồ sơ quét hiện là 1.09 TB. Dữ liệu đất đai TP Hải Phòng đã đồng bộ đến Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia đã kết nối với CSDL quốc gia về dân cư; đã tiếp nhận 115.000 hồ sơ trực tuyến, đã trả kết quả 111.000 hồ sơ.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số nhiệm vụ CĐS còn lại còn chậm, như: nhiệm vụ “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 trên địa bàn TP Hải Phòng” (nhiệm vụ chuyển nguồn từ 2022 sang năm 2023); nhiệm vụ “Hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu môo trường; hệ thống thông tin báo cáo về môi trường của TP Hải Phòng” (được phân bổ kinh phí từ 07/4/2023) chưa thực hiện trình phê duyệt đề cương, dự toán dẫn đến khả năng không hoàn thành đúng kế hoạch được giao.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về công tác CĐS.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở TN&MT tập trung cao các nhiệm vụ CĐS được giao, đặc biệt đối với 02 nhiệm vụ nêu trên. Sở này cũng cần đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ theo đúng ý kiến tham gia của các Sở, ngành liên quan; gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND TP phê duyệt theo quy định, đúng tiến độ được giao tại Kế hoạch CĐS năm 2023.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP Hải Phòng cũng yêu cầu Sở TN &MT cần chủ động phối hợp với ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ mô hình Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID theo chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP Trung ương.

Đông Bắc - An Thi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/xa-hoi/hai-phong-nhieu-nhiem-vu-chuyen-doi-so-tai-so-tai-nguyen-moi-truong-con-cham-d197552.html