Hải Phòng: Nghiên cứu sản xuất rạm nhân tạo

Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Hải Phòng vừa đánh giá đề tài “Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo rạm tại Hải Phòng” do Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ chủ trì thực hiện.

Hải Phòng: Nghiên cứu sản xuất rạm nhân tạo - Ảnh 1

Để chủ động nguồn rạm cung cấp cho thị trường, đề tài đã xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo Rạm tại Hải Phòng bao gồm các nội dung chính: Nghiên cứu tuyển chọn đàn bố mẹ, nuôi vỗ thành thục và kỹ thuật cho rạm đẻ trứng; nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo; nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật ương nuôi rạm bột lên rạm giống trong ao đất và trong bể ximăng; xây dựng quy trình sản xuất giống rạm nhân tạo.

Theo đó, nhóm tác giả đã tiến hành nuôi luân canh rạm từ nguồn giống nhân tạo trong ao đầm nước lợ với các biện pháp kỹ thuật bao gồm: Tuyển chọn lưu giữ bố mẹ, kích thích sinh sản, thu, ấp trứng, ương nuôi các giai đoạn ấu trùng rạm. Kết quả cho thấy, khi nuôi rạm thương phẩm bằng nguồn giống sản xuất nhân tạo, rạm sinh trưởng và phát triển tốt.

Sau 4 tháng nuôi đạt khối lượng trung bình là 19,61g/con với tỷ lệ sống 79,8%, đạt năng suất 2,55 tấn/ha. Việc nghiên cứu sản xuất giống rạm nhân tạo và kết quả thử nghiệm nuôi thương phẩm thành công là cơ sở để phát triển đối tượng nuôi mới cho nghề nuôi vùng ven biển Hải Phòng.

Thụy Điển