Hải Phòng: Ngày 30 Tết, 3 vụ “chống” CS 113

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Chỉ riêng trong ngày 30 Tết vừa qua tại Hải Phòng, liên tục xảy ra 3 vụ chống người thi hành công vụ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/2/84867.cand