Hải Phòng: Mạnh tay với dự án treo

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    UBND TP. Hải Phòng đã chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, kiên quyết thu hồi các dự án: Khu đô thị Tân Thành, Cty thép Cửu Long - Vinashin...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/09/18/115815/10295