Hải Phòng hướng tới xây dựng thành phố thông minh

Ngày 6-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng về định hướng xây dựng mô hình TP thông minh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất năm mục tiêu của đô thị thông minh gồm: hiệu quả kinh tế ở các đô thị ngày càng cao; môi trường sống ngày càng tốt hơn; người dân được phục vụ tốt hơn; người dân tham gia quản lý đô thị và giám sát chính quyền; TP phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng gợi ý bốn giải pháp nền tảng của đô thị thông minh và 10 nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn 2016-2020.

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đã giao UBND TP nghiên cứu và thành lập Ban Chỉ đạo TP về phát triển đô thị thông minh, phấn đấu đến tháng 6-2017 trình Ban Thường vụ Thành ủy đề án này để xem xét thực hiện. Cũng theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, trong thời gian tới TP sẽ tập trung huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị xây dựng Hải Phòng thành đô thị thông minh, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn cuộc sống của người dân TP; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử để cải thiện hơn nữa các dịch vụ hành chính công cho doanh nghiệp và người dân.