Hải Phòng hoàn thành dự án cải thiện môi trường

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Ngày 4/1, Hải Phòng đã công bố hoàn thành và đưa vào khai thác Dự án thoát nước và vệ sinh có tổng mức đầu tư 41 triệu USD bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB), viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan và vốn đối ứng trong nước. Dự án được tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi và thi công tại 4 quận nội thành trong suốt 5 năm qua.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18745