Hải Phòng: Hàng ngàn người dân đổ về xem quan thề "không tham nhũng"

GiadinhNet - Theo thông lệ, hàng năm cứ vào ngày 14 tháng Giêng, tại chùa Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), lễ hội Minh thề lại được tổ chức. Sáng ngày 13/2, hàng ngàn người dân từ khắp các xã trong huyện Kiến Thụy và du khách đã đổ về chứng kiến lời thề của các "quan".

Đây được đánh giá là một lễ hội độc đáo, mang tính giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho toàn dân do Thái Hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản (vợ Thái tổ Mạc Đăng Dung) lập lên.

Cụ Phạm Đăng Khoa- người có công phục dựng lại nghi lễ truyền thống Hội Minh thề

Từ giai đoạn giữa thế kỷ thứ 16, Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toản đã đến lập ấp Lan Niểu (thôn Hòa Liễu ngày nay) tự bỏ tiền và vận động các Hoàng thân quốc thích, quan lại triều Mạc góp tiền tu tạo xây dựng ngôi chùa cổ. Người dân trong vùng noi gương bà đã cúng chùa hàng mẫu ruộng, gọi đất này là ruộng nhà Thánh.

Điều đáng khâm phục trong hệ tư tưởng phong kiến thần quyền lúc đó còn ngự trị, Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toản cùng với dân làng đã lập ra một Hịch văn Hội Minh thề với mục đích giáo dục lối sống, đạo đức muôn dân. Đặc biệt, Hịch văn Hội Minh thề còn quy định những điều được và không được làm cho tất cả các thành phần từ hương chức đến dân thôn , gắn liền với đời sống tâm linh.

Lễ hội này tái dựng nghi lễ những người làm quan thề “không tham nhũng” và những nông dân thề “trung thực, ngay thẳng”. Tuy nhiên, lễ hội truyền thống này mới chỉ giới hạn trong các thành phần chức sắc của làng, chưa mở rộng sang thành phần quan xã, quan huyện, quan tỉnh...

Dưới đây là một số hình ảnh tái hiện lại nghi thức truyền thống của Hội Minh thề độc đáo ở Kiến Thụy, Hải Phòng:

Những người nằm trong Hội thề đều là những người có chức sắc trong làng như trưởng thôn, phó thôn, an ninh thôn..., có lối sống nghiêm túc, thanh liêm và gia đình văn hóa.

Đại diện ban tế lên đọc hịch văn Minh thề. Mọi người xếp hàng trước miếu cùng hô vang lời thề: “Ai dùng của công xây dựng việc công xin thần linh ủng hộ, ngược lại người lấy của công về làm của tư, xin thần linh đả tử.... làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt”.

Minh Lý