Hải Phòng giảm phí hạ tầng cảng biển từ 1/1/2023

    Từ 1/1/2023, mức thu phí hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu khi vào, rời cảng biển Hải Phòng bằng phương tiện thủy giảm 50% so với hiện nay.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hai-phong-giam-phi-ha-tang-cang-bien-tu-1-1-2023-63618.htm