Hải Phòng: Giám đốc Sở Tư pháp xin nghỉ việc

Bắt đầu từ ngày hôm nay (1/12) ông Đỗ Đại Dương – Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng được nghỉ theo nguyện vọng cá nhân.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có quyết định cho ông Đỗ Đại Dương, Giám đốc Sở Tư pháp được thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Đỗ Đại Dương xin thôi chức Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng.

Ông Đỗ Đại Dương xin thôi chức Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quang Trung đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND TP. Theo Quyết định 4122/QĐ-UBND, ông Đỗ Đại Dương, GĐ Sở Tư pháp được cho thôi việc kể từ ngày 1/12/2023; Quyết định 4126/QĐ-UBND, giao ông Bùi Văn Vi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách, điều hành công việc của Sở Tư pháp kể từ ngày 1/12/2023 đến khi kiện toàn xong chức danh GĐ Sở Tư pháp. Ông Bùi Văn Vi có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, điều hành Sở Tư pháp theo quy định hiện hành và được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam ghi nhận và đánh giá cao ông Đỗ Đại Dương trong suốt quá trình công tác là một người lãnh đạo tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm, luôn trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ mà thành phố giao.

Trước đó, ngày 6/8/2021, ông Đỗ Đại Dương, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng được bổ nhiệm chức vụ GĐ Sở Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hai-phong-giam-doc-so-tu-phap-xin-nghi-viec.html