Hải Phòng dự kiến có 12 dự án nhà ở xã hội

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên, công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/05/19/110500/14487