Hải Phòng diễn tập bầu cử khi có dịch Covid-19, an toàn đặt lên hàng đầu

Các công đoạn từ kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn cử tri giữ khoảng cách tại điểm bỏ phiếu ở Hải Phòng được thực hiện nhịp nhàng, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Hải Phòng có 3 đơn vị bầu cử với số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 đại biểu. Tổng số đại biểu HĐND Thành phố sẽ được bầu là 67 đại biểu tại 14 đơn vị bầu cử. Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến mới khó lường, Hải Phòng đã có các phương án đảm bảo an toàn trong cuộc bầu cử. Trong ảnh là buổi thực hành các phương án, kịch bản đảm bảo ngày bầu cử thực sự an toàn, đúng luật định.

Tại điểm bỏ phiếu bầu cử ở Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Hải Phòng, các lực lượng phối hợp thực hiện việc kiểm tra phòng chống dịch đối với các cử tri đến bỏ phiếu. Ngay từ ngoài cổng, lực lượng y tế tiến hành kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn đảm bảo khoảng cách an toàn.

Mọi người trước khi vào điểm bỏ phiếu đều phải sát khuẩn. Lực lượng làm nhiệm vụ được trang bị bảo hộ để đảm bảo an toàn khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Các tấm áp phích tuyên truyền, hướng dẫn được UBND phường bố trí ngay cổng vào nơi diễn ra bầu cử: "Vì cá nhân, gia đình và cộng đồng, hãy phối hợp cùng chúng tôi giữ khoảng cách, cự ly thực hiện việc bỏ phiếu theo hướng dẫn"

Cử tri cũng được hướng dẫn đi theo hàng lối, đảm bảo khoảng cách an toàn khi vào điểm bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hải Phòng có 3 đơn vị bầu cử với số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 đại biểu. Tổng số đại biểu HĐND Thành phố sẽ được bầu là 67 đại biểu tại 14 đơn vị bầu cử.

Công tác tập dượt được tiến hành bài bản, theo quy trình đề ra để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử cũng như tạo thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày hội lớn.

Các "cử tri" đi thành hàng, theo chỉ dẫn đến phòng chờ bỏ phiếu phía trong tại điểm bầu cử ở trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, TP Hải Phòng.

"Cử tri" tiến vào phòng chờ bỏ phiếu trước khi đến lượt thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tại phòng chờ, người dân cũng được hướng dẫn đảm bảo giữ khoảng cách an toàn để phòng chống dịch COVID-19.

Sau đó, cử tri đến phòng bỏ phiếu. Tại đây, các thông tin về ứng cử viên được niêm yết công khai để cử tri nắm rõ. Tại bàn ghi phiếu lựa chọn đại biểu đều có vách ngăn để phòng chống dịch, vừa đảm bảo tính bí mật và khách quan về thông tin bầu cử của cử tri.

"Cử tri" sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp.

"Cử tri" bỏ phiếu bầu cử, sau đó tiếp tục được hướng dẫn các bước tiếp theo cho đến khi kết thúc quy trình thực hiện quyền bầu cử, rời khỏi điểm bỏ phiếu. Quá trình thực hành diễn ra thông suốt, nhịp nhàng sẽ là sự chuẩn bị quan trọng đảm bảo cuộc bầu cử sắp tới diễn ra thành công, an toàn, thực sự là ngày hội lớn của đất nước.

Ngọc Thành/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/hai-phong-dien-tap-bau-cu-khi-co-dich-covid-19-an-toan-dat-len-hang-dau-857656.vov