Hải Phòng dẫn đầu thu hút nhiều vốn FDI trong 11 tháng qua

Trong 11 tháng đầu năm nay, Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với 45 dự án cấp mới và 35 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,74 tỷ USD, chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư.

Trong 11 tháng qua, tổng vốn đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới và tăng thêm tại Việt Nam là 18,103 tỷ USD, giảm 11,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số vốn FDI giải ngân được lại tăng 8,3% so với cùng kỳ, vào khoảng 14,3 tỷ USD. Số dự án cấp mới là 2.240, trong khi 1.075 dự án đăng ký điều chỉnh vốn.

Hải Phòng dẫn đầu thu hút nhiều vốn FDI trong 11 tháng qua - Ảnh 1

Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất. Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp.

Ghi nhận trong 11 tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là thu hút nhiều nhất vốn FDI, với 13,4 tỷ USD, chiếm 74,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ hai là lĩnh vực bất động sản với với tổng vốn 741 triệu USD, chiếm 4,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các ngành khoa học công nghệ đứng thứ ba, với 685 triệu USD, chiếm 3,8% tổng vốn đầu tư.

Trong số 68 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam trong 11 tháng thì Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,29 tỷ USD, chiếm 29,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Theo sau là Singapore và Nhật Bản.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 54 tỉnh thành, trong đó Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với 45 dự án cấp mới và 35 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,74 tỷ USD, chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,93 tỷ USD, chiếm 10,7%. Tiếp theo trong top 5 là Đồng Nai, Hà Nội và TP.HCM, lần lượt với các con số 1,87 tỷ USD, 1,84 tỷ USD và 1,32 tỷ USD.

Khánh Chi