Hải Phòng có thêm 2 quận mới

    Gốc

    Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 145/2007 về việc điều chỉnh địa giới một số địa bàn thuộc TP Hải Phòng, bao gồm: điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh; thành lập quận Đồ Sơn; thành lập các phường thuộc các quận Dương Kinh, quận Đồ Sơn

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2007/9/120931