Hải Phòng chuyển đổi số toàn diện để bứt phá

Sáng 21/12, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo chuyển đổi số thành phố năm 2022 với chủ đề: Hải Phòng chuyển đổi số toàn diện: Chuyển mình - Chuyển dịch - Chuyển động để bứt phá, trở thành trung tâm công nghệ mới.

 Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội thảo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội thảo.

Tại hội thảo, ông Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chia sẻ: “Trong năm 2022, thành phố Hải Phòng xác định việc thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ là câu chuyện đầu tiên và tiên quyết trong hành trình chuyển đổi số của mình. Hải Phòng đang từng bước chuyển dịch lên môi trường số, phát triển hạ tầng số, dịch vụ số, thay đổi tỷ trọng kinh tế số; Phát triển xã hội số, công dân số. Những sáng kiến, chiến lược từ cấp cơ sở đến thành phố; Những bước đầu trong công tác xây dựng hạ tầng số của các cơ quan nhà nước; Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, xây dựng các ứng dụng trên nhiều nền tảng số; Xây dựng hệ thống giám sát, kiểm tra, đánh giá chính quyền số, hướng đến việc người dân được hưởng thụ các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Cổng dịch vụ công quốc gia đánh giá dịch vụ công trực tuyến của Hải Phòng có tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 98%, cao nhất toàn quốc.Từ kết quả ấn tượng trên, mục tiêu trong năm 2023 và các năm tiếp theo được Hải Phòng đặt ra là 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Phấn đấu Kinh tế số chiếm 15% GRDP; Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 11%; Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 15%.”

Hội thảo diễn ra với ba phiên đề cập đến ba nội dung, bao gồm: Hải Phòng chuyển đổi số toàn diện; Hải Phòng chuyển đổi kinh tế số và Hải Phòng chuyển đổi xã hội số. Theo đó, mục đích nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi số trong các cấp, các ngành. Đồng thời, góp phần tuyên truyền sâu rộng, kịp thời về tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại cho công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

“Chuyển mình” với các hoạt động mang tính chất chuyên đề, chuyên môn, chính sách góp phần thay đổi tư duy của mỗi cán bộ, chuẩn bị nguồn lực và triển khai theo chỉ đạo của trung ương. “Chuyển dịch” là những sáng kiến, chiến lược từ cấp cơ sở đến thành phố; Những bước đầu trong công tác xây dựng hạ tầng số của các cơ quan nhà nước; Xây dựng các ứng dụng trên nhiều nền tảng số để cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp; Xây dựng hệ thống giám sát, kiểm tra, đánh giá chính quyền số. “Chuyển động” với sự chung tay vào cuộc của toàn thành phố Hải Phòng, từ bộ máy chính trị, các doanh nghiệp tới người dân trong nỗ lực tăng tốc chuyển đổi số toàn diện để tương xứng với tầm vóc phát triển của thành phố. Tất cả cho thấy một Hải Phòng sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi số, trở thành hình mẫu của các địa phương hưởng ứng chiến lược Quốc gia về chuyển đổi số.

Khánh Quyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/hai-phong-chuyen-doi-so-toan-dien-de-but-pha-133208.html