Hải Phòng ban hành chỉ thị phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các Sở, ban, ngành thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí...

Hải Phòng ban hành chỉ thị phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí - Ảnh 1

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố. Trong đó có nội dung quan trong đó là chấn chỉnh thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác phát ngôn và chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, tuyệt đối không được đùn đẩy và né tránh trách nhiệm.

Để khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong công tác thông tin cho báo chí, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục ngay những tồn tại trong thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian qua.

Các địa phương chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người phát ngôn UBND các xã, phường, thị trấn nắm rõ các quy định liên quan đến Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thực hiện tốt chế độ quản lý và chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên báo chí tác nghiệp trên địa bàn./.

PV/VOV-Đông Bắc