HAI: Phó TGĐ Nguyễn Công Chiến quyết tâm bán hết cp để ... xây nhà

Ông Nguyễn Công Chiến, Phó Tổng Giám đốc CTCP Nông Dược Hai (HOSE: HAI) thông báo đăng ký bán hết 78,000 cp, ứng với tỷ lệ 0.45% vốn từ ngày 19/11 đến 16/12 để huy động tiền xây nhà.

Trước đó từ 16/10 đến 14/11, ông Chiến chỉ bán được 60,000 cp trên tổng số 138,000 cp đăng ký bán, nguyên nhân không bán hết là do giá giao dịch chưa phù hợp

Tài liệu đính kèm:

20141117---HAI---Thong-Bao-GD-CDNB-Nguyen-Cong-Chien.pdf

20141117---HAI---Bao-Cao-KQGD-CDNB-Nguyen-Cong-Chien.pdf

Trần Việt