Hai phe biểu tình hỗn chiến trên đường phố Catalonia

Hỗn chiến nổ ra giữa hai phe ủng hộ và phản đối Catalonia độc lập hôm 12/10 tại Barcelona. Đây là biểu hiện cho mâu thuẫn sâu sắc tại xứ tự trị này về vấn đề Catalonia độc lập.

Duy Anh
Video: Reuters/RT/Time