Hai ngành chung sức vì người lao động

  98 liên quanGốc

  Chiều 12/10, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa giai đoạn 2016-2021 và ký kết, triển khai Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục thể thao trong CNVCLĐ giai đoạn 2021-2026.

  Nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ

  Báo cáo tại Hội nghị về kết quả phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL thời gian qua, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Thời gian qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, phần nào đáp ứng được nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của một bộ phận CNVCLĐ.

  Ở các địa phương, ngành, Công đoàn phối hợp chặt chẽ với ngành VHTTDL tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chiếu phim lưu động, biểu diễn văn nghệ; tổ chức sân chơi văn hóa với nhiều tên gọi khác nhau, thu hút được đông đảo CNVCLĐ tham gia. Trong đó, với phương châm “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, các cấp Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: “Tháng công nhân”, “Tết sum vầy”, “Ngày hội sản phẩm chất lượng cao”, “Lễ hội tôn vinh lao động sáng tạo công nhân, viên chức, lao động”, “Ngày hội công nhân lao động”, “Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình”…

  CNVCLĐ quận Long Biên tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Ảnh: B.D

  Các cấp Công đoàn đã đưa nội dung tập thể dục giữa giờ vào thương lượng tập thể, có nhiều nơi, các bên đã chính thức đưa nội dung này vào Thỏa ước lao động tập thể, giúp người lao động có cơ hội nâng cao sức khỏe. Công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tập luyện như: Cải tạo sân bãi, nhà tập, phòng tập, mua sắm dụng cụ cho CNVCLĐ tập luyện sau giờ làm việc, tăng cường giao lưu thể dục thể thao. Nhiều hội thao, giải thể thao với nhiều bộ môn thi đấu như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, tenis, điền kinh…thu hút hàng vạn vận động viên tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe cho CNVCLĐ với phương châm “Khỏe để nâng cao năng suất lao động”.

  Đáng chú ý, Cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ” trong CNVCLĐ do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động qua hình thức online đã thu hút 2.454 tác phẩm dự thi, với 8,2 triệu lượt người theo dõi, tham gia xem và bình chọn cho tác phẩm yêu thích.

  Đặc biệt, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động với mục tiêu lan tỏa rộng rãi các giá trị văn hóa công vụ, tinh thần trách nhiệm với nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

  Sau khi triển khai cuộc vận động và phong trào, nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá văn hóa công sở và thái độ công chức, viên chức, cũng như chế tài xử lý vi phạm ứng xử và có cơ chế khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thực hiện tốt, tiêu biểu, như phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng" của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội, phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Công đoàn Tổng cục Chính trị, phong trào xây dựng cơ sở y tế "Xanh - sạch - đẹp", “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” của Công đoàn ngành Y tế…

  Bên cạnh đó, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CNVCLĐ từng bước được chính quyền địa phương, doanh nghiệp quan tâm, đầu tư quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Tính đến hết năm 2020, cả nước có 66 thiết chế văn hóa cấp tỉnh (Trung tâm văn hóa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Thông tin Triển lãm...); 700 quận, huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc Nhà Văn hóa, đạt tỷ lệ khoảng 96,5%; 7.945 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, đạt tỷ lệ 74,5%; 78.273 làng, thôn, bản, ấp… có Nhà Văn hóa.

  Cần có giải pháp đồng bộ, liên tục và lâu dài

  Chỉ rõ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” xác định rõ nhiệm vụ “nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân”; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu nhiệm vụ “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho giai cấp công nhân.

  “Để xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của tất cả các chủ thể với các giải pháp đồng bộ, liên tục và lâu dài”.

  (Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang)

  Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng, với nhận thức xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ là một bộ phận quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

  Nhấn mạnh văn hóa là phạm trù rộng lớn, có vai trò rất quan trọng trong đời sống của CNVCLĐ, là tiêu chí xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là tiền đề để xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, thời gian tới, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL sẽ tăng cường phối hợp, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nâng cao đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe của đoàn viên, CNVCLĐ.

  Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

  Đồng tình với quan điểm xây dựng đời sống văn hóa là việc làm thường xuyên, lâu dài, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VHTTDL thẳng thắn nhìn nhận trong quá trình tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn chưa thực hiện tốt, sự phối hợp còn lỏng lẻo, chưa tạo thành sức mạnh, hiệu quả chưa cao. Thậm chí có những việc tưởng như đơn giản, như cần một thư viện mini, một phòng tập thể thao tại một số khu công nghiệp, vẫn chưa thực hiện được.

  Theo đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng mong muốn hai ngành không chỉ thống nhất với nhau trong chương trình khung để hành động mà còn đề ra những đầu việc cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền, từng khu công nghiệp, khu chế xuất để hiệu quả của Chương trình phối hợp là những con số biết nói. Sau 5 năm nữa, khi tổng kết Chương trình phối hợp, sẽ có được một bức tranh toàn cảnh, có nhiều gam màu tươi sáng hơn là đời sống văn hóa, tinh thần, việc rèn luyện thể thao được nâng cao trong đội ngũ CNVCLĐ./.

  Bảo Duy

  Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hai-nganh-chung-suc-vi-nguoi-lao-dong-131418.html