Hai miền Triều Tiên mở lại tuyến vận tải đường sắt

    Gốc

    Ngày 15/11, lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã nhất trí mở lại dịch vụ vận tải hàng hóa thường xuyên trên tuyến đường sắt liên Triều.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223272/Default.aspx